Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O plemeni

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č.77/2004 Sb.


 
 
Kavkazský pastevecký pes, Kavkazský ovčák, Kavkazskaya Ovcharka, Kavkazskaja Ovčarka, Berger du Caucase, Caucasian Ovcharka, Caucasian Shepherd, Caucasian Sheepdog, Caucasian Mountain Dog, Kawkasky Owtscharka, Kaukasisk Ovtcharka, Kaukasische Schaferhund, Kaukasischen Owtscharka, Kaukazský ovčiak, Owczarek Kaukaski, Pastore Del Caucaso, Kavkazský vlkodav, Nagazi, Gampr, Gurdbasar
Všechna tato pojmenování (a způsob psaní slov) značí kavkazské psy a jejich jednotlivé typy, a lze jich objevit ještě více...stručnosti uvádíme hlavní fakta, která nutně potřebujete znát, pokud Vás okouzlili kavkazští psi a Vy nyní zvažujete možnost pořídit si zástupce tohoto jedinečného plemene.
 
 
Typy kavkazských psů
 
Domníváme se, a náš názor není rozhodně nijak ojedinělý, že současné kavkazské psy lze smysluplně dělit, přihlédneme-li k historicky nezpochybnitelným faktům a současně k celosvětové situaci v chovu, takto:
1. Aboriginal kavkazští psi (původní - domorodí kavkazští psi, kavkazští vlkodavové) 
Je vůbec skvělé, že kavkažští aboriginalové dosud existují. Jsou tří základních typů, s dalšími místními podtypy. O kavkazských aboriginalech jsme psali na tomto webu v samostatném článku již v roce 2010. Stále jsou však názory na problematiku využití aboriginalů v chovu kavkazských psů a na jejich oficiální členění nejednotné a značně rozporuplné, takže z pohledu současné praxe nemá smysl se tomuto tématu hlouběji věnovat. Podstatné je, že se jedná rozhodně o velmi zajímavé psy, s vynikajícími pohybovými schopnostmi, rychlých a pružných reakcí, výrazné odolnosti a nesmírné "přírodní" inteligence. Nejčastěji se vyskytují v krátkosrsté formě. Stále jsou vynikajícími ochránci stád a hlídači domů a majetku.
Kynologické organizace v naší oblasti momentálně nebrání spojování jednotlivých typů a podtypů aboriginalů mezi sebou ani spojování aboriginalů s dalšími typy kavkazských psů. V ČR a v blízkých zemích jsou aboriginal psi či psi s významným podílem krve aboriginalů zastoupeni pouze nepatrně.
2. Kavkazští psi starého typu - pracovní psi
S těmito psy se můžete setkat pod označením "Old type" nebo "Red Star type". Red Star type proto, že byli vyšlechtěni v armádní chovatelské stanici tohoto jména, v bývalém Sovětském svazu. Základem byl "aboriginal", chovatelským cílem dokonalý 
služební pes pro účely ostrahy. Jedná se o dobře pohyblivé a aktivní psy, s povahovými rysy skvělých strážců
Tento rozdíl je třeba pochopit. Je třeba pochopit, že mezi uvažováním a z toho plynoucím projevem chování je mezi ovčákem a psem pasteveckým propastný rozdíl. Není to rozdíl v inteligenci, ale v jejím uplatňování a tudíž ve výsledném efektu. Ovčák spolupracuje, pastevecký pes pracuje dle svého vlastního uvážení. Zásadním kriteriem pro uplatnění v chovu v minulých dobách byla odvaha a ostrost.
3. Kavkazští psi moderního typu - výstavní typ
Tito psi jsou označováni "Modern type" nebo "Show type". Smyslem bylo (je) získat výrazněji objemné jedince, pro mnohé líbivější, zároveň pohybově nenáročné a méně samostatné, tedy jednodušeji zvládnutelné a snadněji na výstavách hodnotitelné. Mnozí jsou příliš masívní, těžkých koster, často se znaky lymfatičnosti, až příliš klidného temperamentu, s oslabenými nebo chybějícími hlídacími schopnostmi. Jistě lze souhlasit, že pro výstavní účely jsou ideální. V současné době psi tohoto typu v plemeni celosvětově převažují.
 
Dovolujeme si upozornit, že dále popsáné charakterové rysy náleží psům starého typu. V naší stanici se soustředíme na tento typ psů a máme také psy s výrazným podílem krve aboriginalů. Chovu psů Show typu se nevěnujeme.
Není to ovčák
Kavkazský pastevecký pes a kavkazský ovčák, to je jedno a totéž plemeno. První název je platný v současnosti, ten druhý se používal v minulosti.
 
Přejmenování pro potřeby českého kynologa bylo opodstatnělé - původní název "ovčák" byl zavádějící - tento pes nebyl nikdy psem ovčáckým. Díky bohatosti českého jazyka nazýváme psy pracující u stáda dvěma výrazy: "pastevecký" a "ovčácký". Jinak je tomu  například v ruštině, která zná pro oba typy psů pouze výraz ovčarka (kavkazskaja ovčarka).
 
Rozdíl:
Ovčácký pes - pes pečující o stádo v součinnosti s člověkem
Pastevecký pes - pes ke střežení stád, samostatně pracující
 
 
Jací jsou
 
Projev na veřejnosti je velmi různorodý, zcela a naprosto závislý na dosavadním způsobu života psa a jeho vedení.
K cizím je kavkazský pes převážně nevšímavý, odmítavý nebo nepřátelský. Z klidu, i z případné zdánlivé apatie, je schopen v případě potřeby bleskurychlého útoku. Většinou budí zdání introverze, při nedostatečném návyku na civilizační ruch se v hlučném cizím prostředí rozhodně necítí dobře.
 
Při obraně svého území projevuje obrovskou razanci, není-li v této aktivitě záměrně tlumen. Řídí se zcela svou hlavou, jeho vidění je velmi často černobílé (vlastní - cizí), nic mezi tím. V kruhu rodiny je při správném vedení milý a přátelský, většinou i velmi mazlivý, ochranitelský a něžný ke slabším, dokonce i s určitým náznakem smyslu pro humor. Přesto je třeba opatrnosti při styku s dětmi - není to pes ke hraní, ani s dětmi, ani jinak. Má jinou životní náplň, striktně hlídací a k tomuto svému životnímu poslání přistupuje s patřičnou vážností (výjimečně lze vybrané jedince využít i jinak- čtěte níže- canisterapie).
 
Na svého pána se silně fixuje, avšak nevyžaduje neustálý kontakt. V případě chovu ve smečce je na smečku velmi vázaný. Důrazně ctí určená pravidla, změny zaběhlých rituálů jsou mu "proti srsti“. Je mu vlastní výborná paměť a vysoká inteligence, i schopnost "vzdělávání", je-li vhodně motivován. Skvěle se učí příkladem od druhého psa, a to pochopitelně jak ve smyslu kladném, tak záporném. Lze říci, že jako u všech ostatních plemen má fenka ve většině případů méně razantní (a také méně stabilní) projev než pes-samec, avšak ve vztahu ke stejnému pohlaví projevuje daleko větší hašteřivost než její mužský protějšek.
 
 
Pokud kavkazáček vrtí ocasem, nemusí se zdaleka vždy jednat o projev přízně - pro identifikaci rozpoložení je nutno zároveň sledovat mimiku. Dodržovat je třeba obecnou zásadu, platnou pro všechna plemena: Bez svolení majitele psy nehladit.
 
Způsob chovu, specifika
 
Je určen k precizní ostraze čehokoli, jednotlivě, v párech, nebo vhodně sestavených menších smečkách. Střežicí aktivita je nejvýraznější po setmění. Zvláště v této době útočí při ochraně "svého" území střelhbitě, často bez varování a bez řádné rozvahy - tedy pozor při nezvyklých nočních návratech :-)
 
Při správné fixaci na své teritorium nemá potřebu se toulat, lovecký pud je nevýrazný. Je převážně nepříliš živého temperamentu, ale vytrvalý, velmi odolný proti veškerým povětrnostním vlivům. Co se týče množství krmiva, je nenáročný, ale na druhé straně vyžaduje dokonalé složení krmné dávky v období růstu.
 
Nutný je stabilní kotec s jištěným uzavíráním, pevné ploty u hlídaného prostoru. Nevyužívá boudu, proto potřebuje solidní přístřešek jako ochranu před deštěm a slunečním žárem. Údržba srsti je jednoduchá, srst má skvělou samočistící schopnost. Je nevhodný do bytu. Vyžaduje "svůj" prostor a dostatek času na člověkem nerušený odpočinek.
 
Může se jevit jako problematický ve vztahu k cizím psům, zvířatům a lidem. Proto je vhodné seznamování s civilizačním ruchem a rozumné tlumení případných nežádoucích projevů od raného štěněcího věku. Jakýkoli pozdější zácvik je často zdlouhavý a bez stálé obnovy není u většiny jedinců trvalého charakteru.
 
Lze s kavkazským psem cvičit a sportovat?
Ano, určitě. 
 
Výcvik poslušnosti má však svá specifika, která se vyplatí respektovat. Nácvik obrany pak vyžaduje bezpodmínečně speciálně poučeného figuranta, jinou než běžně používanou výcvikovou metodiku a musí být veden pod odborným dohledem.
Stopy jsou bez problému, je-li pes vhodně a soustavně motivován.
 
Při práci se psem buďte klidní, nespěchejte, soustřeďte se na psa, nejde-li něco, přemýšlejte. Buďte si jisti, že on také při cvičení přemýšlí. Ne o tom, jak úkol provést, ale o tom, jak ho neprovést (výjimkou jsou obrany). Vy musíte být vždy o krok vepředu. A to, v případě kavkazáčka, zdaleka není věc jednoduchá :-) A hlavně - motivujte!
 
Kavkazský pes se nehodí pro běžné psí "závodění". Chceme-li soutěžit, závodit podle klasických zkušebních řádů, rychle zjistíme, že: Obrana je ve většině případů bez solidních výsledků. Poslušnost je pomalá a neprecizní. Agility je nemožné... Pod odborným vedením můžete však budovat skvělou psí sportovní kariéru v Czech Caucasian Ovcharka Clubu. Soutěžit lze celoročně ve speciálně pro kavkazské psy upravených disciplínách - v "kavkazím" Agility, Handlingu, Obedienci (poslušnost), Performanci (obrana). Všechny tyto disciplíny mají své měsíční, celoroční a mistrovské klubové soutěže.
 
 
Jak by měl vypadat naprosto ideální majitel :-)
Zcela ideální majitel kavkazského psa je především psychicky i fyzicky silná osobnost, vyrovnaný, naprosto důsledný, spravedlivý, zodpovědný, empatický. Lidí se všemi těmito vlastnostmi najednou je však opravdu velmi málo :-) Co však nelze vynechat? Důslednost, empatii, zodpovědnost, bezpodmínečné ovládání se. Nejste-li tací, pracujte v tomto ohledu na sobě, chcete-li žít s kavkazským psem bezproblémově. Vyplatí se to.
 
Pamatujte, že tohoto psa nelze vychovat bitím a násilím. Tím ho lze jen psychicky zdevastovat, pokořit jeho osobnost a připravit se tak na vlastní velké problémy.
S tímto psem je třeba "vyjít" na základě vzájemného respektu. Dámám lze doporučit psa - samce. Při správném přístupu je jeho chování k ženě doslova gentlemanské, bere v úvahu svou hmotnost a jeho projev je tak, pochopitelně v rámci jeho možností, velmi decentní.
 
Schopnosti být výjimečně galantním a něžně ochranitelským k slabším, tedy i nemocným, lze využít skvěle v canisterapii. Poprvé byli takto kavkazští psi využiti v Belgii (2 feny z našeho chovu a syn našeho psa).
Canisterapie předpokládá velmi pečlivý výběr štěněte, ranou a dokonalou (obecnou i speciálně zaměřenou) socializaci, velkou zkušenost psovoda, vytrvalost, důslednost, fantastickou péči poskytnutou psu a vybudování silné citové vazby psa k psovodovi (majiteli) a naopak.
Mimořádně náročné, ovšem s úžasnými výsledky díky nevšedně pozitivnímu působení těchto psů na klienZávěrem
Chcete-li poslušného psa v jakémkoli pojetí, nepořizujte si zástupce tohoto plemene. Není však lepšího hlídacího - strážního psa.
 
Chcete-li velkou psí osobnost do role téměř rovnocenného partnera, chcete-li samostatně uvažujícího a razantního hlídače Vašeho domova a majetku či starostlivého ochránce stáda - a jste-li člověkem vyzařujícím přirozenou autoritu, vyrovnaným, naprosto důsledným a současně empatickým, pak je tento pes pro Vás nejspíše ideální volbou. 
 
Autor: Eva Červená, Lištička, 2005
Převzato se souhlasem autora z www.listicka.info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist
TOPlist
aktualizováno: 04.06.2018 11:40:56